• BDO Toyo & Co.

BDO Toyo & Co.

Corporate Profile

Name BDO Toyo & Co.
Establishment 1971
Chairman Shinichi Nakashio
Tokyo Office Sumitomo Fudosan Kanda Bldg., 6th Floor,
Kandamitoshirocho 7,
Chiyoda-Ku Tokyo 101-0053 Japan
Tel : +81-3-3295-1040
Osaka Office

Osaka Kokusai Building 19th Floor,
2-3-13 Azuchimachi,
Chuo-ku, Osaka 541-0052 Japan
Tel : +81-6-6262-1040

Nagoya Office Chitose Bldg. 5th Floor,
4-26-13 Meieki Nakamura-Ku,
Nagoya Aichi 450-0002 Japan
Tel : +81-52-569-1456


For more information, please visit BDO Toyo & Co. Web site.